Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 76 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 84 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 85 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 70 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 91 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 80 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 87 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 78 lần
8 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 81 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 78 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 23 lần 32 lần 74 lần
1 9 lần 9 lần 26 lần 39 lần 75 lần
2 11 lần 11 lần 34 lần 52 lần 89 lần
3 8 lần 8 lần 27 lần 39 lần 81 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 83 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 80 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 99 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 64 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 63 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 102 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc