Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 07 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7