Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
2 16 lần 16 lần 16 lần 53 lần 53 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 52 lần 52 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 32 lần 32 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc