Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
4 14 lần 14 lần 14 lần 47 lần 47 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 56 lần 56 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 31 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc