Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 54 lần 54 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
7 15 lần 15 lần 15 lần 41 lần 41 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc