Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 33 lần 63 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 72 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 90 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 58 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 58 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 67 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 43 lần 67 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 66 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 61 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 73 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 72 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 65 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 77 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 70 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 52 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 64 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 56 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 68 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 55 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 52 lần 96 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc