Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 72 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 82 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 61 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 61 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 66 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 26 lần 26 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 69 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 70 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 65 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 63 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
9 15 lần 15 lần 15 lần 55 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc