Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 32 lần 67 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 73 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 57 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 59 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 66 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 65 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 60 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 65 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 64 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 57 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 62 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 70 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 54 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 102 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 50 lần 50 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 04 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7