Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 68 lần
1 13 lần 13 lần 13 lần 38 lần 73 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 80 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 56 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 56 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 66 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 63 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 70 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 71 lần
9 13 lần 13 lần 13 lần 36 lần 72 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 66 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 62 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 72 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 68 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 62 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 61 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 54 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 65 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 59 lần
9 16 lần 16 lần 16 lần 52 lần 106 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 04 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7