Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 65 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 65 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 78 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 54 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 55 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 66 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 60 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 67 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 70 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 68 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 62 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 60 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 70 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 65 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 20 lần 61 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 57 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 52 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 63 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 30 lần 58 lần
9 13 lần 13 lần 13 lần 51 lần 100 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc