Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 67 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 68 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 79 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 61 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 60 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 68 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 67 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 65 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 58 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 71 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 95 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 32 lần 32 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc