Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 32 lần 67 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 65 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 81 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 51 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 55 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 66 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 61 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 67 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 35 lần 72 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 63 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 64 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 59 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 73 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 67 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 60 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 58 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 52 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 62 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 57 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 96 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc