Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 60 lần
1 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 61 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 66 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 73 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 73 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
6 18 lần 18 lần 18 lần 37 lần 37 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 67 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 75 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 69 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 67 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 27 lần 55 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 56 lần 56 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc