Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 67 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 67 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 80 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 53 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 53 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 65 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 59 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 66 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 73 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 65 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 60 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 58 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 73 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 66 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 62 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 58 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 50 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 62 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 56 lần
9 15 lần 15 lần 15 lần 49 lần 103 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc