Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 7 lần 21 lần 33 lần 33 lần
1 4 lần 4 lần 28 lần 29 lần 29 lần
2 9 lần 9 lần 17 lần 51 lần 51 lần
3 6 lần 6 lần 18 lần 29 lần 29 lần
4 6 lần 6 lần 18 lần 28 lần 28 lần
5 6 lần 6 lần 13 lần 33 lần 33 lần
6 4 lần 4 lần 20 lần 26 lần 26 lần
7 4 lần 4 lần 19 lần 32 lần 32 lần
8 5 lần 5 lần 17 lần 32 lần 32 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
1 10 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
2 4 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
4 3 lần 7 lần 7 lần 25 lần 25 lần
5 3 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
6 5 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
7 9 lần 13 lần 13 lần 32 lần 32 lần
8 3 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
9 7 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc