Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 19 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 20 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 21 lần 21 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 24 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 27 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 22 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 17 lần 17 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 22 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 18 lần 18 lần
9 1 lần 1 lần 1 lần 26 lần 26 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc