Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 42 lần 42 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 32 lần 32 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 23 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 40 lần 40 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 31 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc