Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 32 lần 32 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 27 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc