Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
5 14 lần 14 lần 14 lần 39 lần 39 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 48 lần 48 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 32 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc