Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
2 13 lần 13 lần 13 lần 54 lần 54 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc