Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 25 lần 25 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 30 lần 30 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 35 lần 35 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
2 14 lần 14 lần 14 lần 43 lần 43 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 25 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 27 lần 27 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc