Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 55 lần 55 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
7 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 43 lần 43 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc