Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc