Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
5 14 lần 14 lần 14 lần 40 lần 40 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 57 lần 57 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc