Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 30 lần 30 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 51 lần 51 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 50 lần 50 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 54 lần 54 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 19 lần 19 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc