Thống kê xổ số
Lịch
Thống kê loto số Đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 10 lần quay 30 lần quay 60 lần quay
0 2 lần 6 lần
1 3 lần 4 lần
2 3 lần 7 lần
3 1 lần 3 lần 7 lần
4 1 lần 1 lần
5 2 lần 3 lần 7 lần
6 1 lần 4 lần 8 lần
7 1 lần 2 lần 4 lần
8 1 lần 3 lần 5 lần
9 3 lần 5 lần 10 lần
Thống kê loto số Đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 10 lần quay 30 lần quay 60 lần quay
0 2 lần 4 lần 8 lần
1 3 lần
2 1 lần 3 lần 8 lần
3 4 lần 5 lần
4 1 lần 2 lần 3 lần
5 1 lần 2 lần 4 lần
6 2 lần 3 lần 7 lần
7 1 lần 3 lần 7 lần
8 2 lần 5 lần
9 1 lần 6 lần 9 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 07 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7