Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 31 lần 64 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 30 lần 66 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 52 lần 84 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 51 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 57 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 56 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 63 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần 33 lần 69 lần
8 69 lần 69 lần 69 lần 30 lần 70 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 68 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 21 lần 33 lần 65 lần
1 5 lần 5 lần 24 lần 33 lần 63 lần
2 2 lần 2 lần 24 lần 36 lần 68 lần
3 2 lần 2 lần 13 lần 35 lần 73 lần
4 2 lần 2 lần 12 lần 28 lần 62 lần
5 2 lần 2 lần 14 lần 30 lần 58 lần
6 3 lần 3 lần 18 lần 29 lần 54 lần
7 4 lần 4 lần 19 lần 31 lần 61 lần
8 61 lần 61 lần 61 lần 22 lần 55 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 47 lần 89 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 03 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7