Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 10 lần 16 lần 22 lần 49 lần
1 2 lần 10 lần 16 lần 21 lần 49 lần
2 7 lần 4 lần 13 lần 36 lần 44 lần
3 5 lần 4 lần 13 lần 31 lần 44 lần
4 5 lần 14 lần 22 lần 28 lần 64 lần
5 4 lần 14 lần 22 lần 26 lần 64 lần
6 9 lần 8 lần 19 lần 35 lần 52 lần
7 4 lần 8 lần 19 lần 21 lần 52 lần
8 7 lần 9 lần 19 lần 27 lần 57 lần
9 6 lần 9 lần 19 lần 23 lần 57 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung