Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 6 lần 11 lần 15 lần 33 lần
1 33 lần 4 lần 10 lần 20 lần 41 lần
2 9 lần 14 lần 24 lần 38 lần 65 lần
3 5 lần 9 lần 15 lần 27 lần 50 lần
4 2 lần 4 lần 15 lần 23 lần 44 lần
5 7 lần 8 lần 15 lần 22 lần 46 lần
6 4 lần 8 lần 14 lần 23 lần 58 lần
7 58 lần 6 lần 13 lần 20 lần 57 lần
8 3 lần 6 lần 10 lần 20 lần 37 lần
9 5 lần 7 lần 17 lần 26 lần 55 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 10 lần 17 lần 24 lần 41 lần
1 4 lần 8 lần 10 lần 23 lần 49 lần
2 4 lần 6 lần 13 lần 21 lần 37 lần
3 2 lần 4 lần 20 lần 34 lần 63 lần
4 8 lần 12 lần 17 lần 27 lần 60 lần
5 2 lần 5 lần 10 lần 17 lần 49 lần
6 2 lần 7 lần 12 lần 20 lần 47 lần
7 5 lần 7 lần 18 lần 23 lần 43 lần
8 1 lần 7 lần 15 lần 23 lần 43 lần
9 2 lần 6 lần 12 lần 22 lần 54 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung