Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 21 lần 21 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 21 lần 21 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 23 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 23 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 6 lần 14 lần 23 lần 54 lần
1 5 lần 6 lần 14 lần 21 lần 54 lần
2 9 lần 7 lần 16 lần 37 lần 47 lần
3 5 lần 7 lần 16 lần 30 lần 47 lần
4 6 lần 12 lần 21 lần 27 lần 64 lần
5 6 lần 12 lần 21 lần 28 lần 64 lần
6 7 lần 9 lần 19 lần 30 lần 52 lần
7 3 lần 9 lần 19 lần 23 lần 52 lần
8 8 lần 11 lần 19 lần 27 lần 56 lần
9 1 lần 11 lần 19 lần 24 lần 56 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung