Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 8 lần 13 lần 15 lần 37 lần
1 4 lần 5 lần 14 lần 23 lần 44 lần
2 9 lần 10 lần 23 lần 34 lần 65 lần
3 5 lần 9 lần 17 lần 27 lần 53 lần
4 4 lần 6 lần 18 lần 27 lần 46 lần
5 3 lần 6 lần 14 lần 19 lần 43 lần
6 6 lần 6 lần 14 lần 27 lần 58 lần
7 6 lần 8 lần 15 lần 28 lần 60 lần
8 6 lần 7 lần 15 lần 24 lần 41 lần
9 5 lần 7 lần 19 lần 28 lần 57 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 8 lần 17 lần 23 lần 42 lần
1 7 lần 7 lần 13 lần 27 lần 51 lần
2 4 lần 6 lần 13 lần 22 lần 40 lần
3 4 lần 10 lần 25 lần 37 lần 64 lần
4 9 lần 11 lần 17 lần 29 lần 67 lần
5 4 lần 5 lần 12 lần 21 lần 51 lần
6 5 lần 6 lần 13 lần 22 lần 48 lần
7 3 lần 5 lần 17 lần 22 lần 42 lần
8 6 lần 8 lần 18 lần 22 lần 45 lần
9 5 lần 6 lần 17 lần 27 lần 54 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung