Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 9 lần 12 lần 18 lần 45 lần
1 3 lần 4 lần 11 lần 21 lần 46 lần
2 7 lần 14 lần 27 lần 32 lần 64 lần
3 4 lần 7 lần 18 lần 24 lần 52 lần
4 2 lần 5 lần 17 lần 27 lần 51 lần
5 12 lần 13 lần 24 lần 40 lần 64 lần
6 4 lần 12 lần 15 lần 22 lần 51 lần
7 4 lần 5 lần 17 lần 25 lần 51 lần
8 7 lần 11 lần 23 lần 33 lần 51 lần
9 7 lần 10 lần 16 lần 28 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 6 lần 15 lần 24 lần 46 lần
1 6 lần 8 lần 18 lần 27 lần 46 lần
2 10 lần 15 lần 23 lần 29 lần 59 lần
3 6 lần 6 lần 12 lần 18 lần 44 lần
4 5 lần 7 lần 20 lần 27 lần 52 lần
5 3 lần 4 lần 13 lần 25 lần 51 lần
6 7 lần 13 lần 20 lần 26 lần 59 lần
7 5 lần 9 lần 14 lần 24 lần 47 lần
8 6 lần 13 lần 22 lần 37 lần 66 lần
9 1 lần 9 lần 23 lần 33 lần 52 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung