Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 23 lần 23 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần 23 lần 23 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 19 lần 19 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 19 lần 19 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 30 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 30 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 9 lần 18 lần 25 lần 51 lần
1 51 lần 9 lần 18 lần 16 lần 51 lần
2 5 lần 1 lần 7 lần 27 lần 38 lần
3 2 lần 1 lần 7 lần 31 lần 38 lần
4 5 lần 6 lần 16 lần 19 lần 55 lần
5 4 lần 6 lần 16 lần 25 lần 55 lần
6 2 lần 4 lần 15 lần 27 lần 55 lần
7 7 lần 4 lần 15 lần 29 lần 55 lần
8 3 lần 8 lần 13 lần 24 lần 48 lần
9 5 lần 8 lần 13 lần 29 lần 48 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam