Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 46 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 43 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 59 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 30 lần 64 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 48 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 42 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 58 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 53 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 50 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 59 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 50 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 26 lần 45 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 50 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 54 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 48 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 49 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 58 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 59 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 52 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 57 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam