Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 43 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 42 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 49 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 64 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 52 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 54 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 53 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 59 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 46 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 60 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 52 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 49 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 51 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 49 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 47 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 59 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 54 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 57 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 45 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 59 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam