Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 12 lần 17 lần 28 lần 51 lần
1 3 lần 12 lần 17 lần 19 lần 51 lần
2 3 lần 4 lần 12 lần 29 lần 46 lần
3 3 lần 4 lần 12 lần 31 lần 46 lần
4 3 lần 10 lần 20 lần 22 lần 55 lần
5 9 lần 10 lần 20 lần 25 lần 55 lần
6 3 lần 9 lần 23 lần 31 lần 58 lần
7 12 lần 9 lần 23 lần 29 lần 58 lần
8 3 lần 4 lần 11 lần 27 lần 52 lần
9 7 lần 4 lần 11 lần 29 lần 52 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam