Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 13 lần 21 lần 32 lần 75 lần
1 8 lần 13 lần 21 lần 24 lần 75 lần
2 9 lần 10 lần 12 lần 35 lần 67 lần
3 8 lần 10 lần 12 lần 29 lần 67 lần
4 10 lần 11 lần 19 lần 26 lần 81 lần
5 9 lần 11 lần 19 lần 36 lần 81 lần
6 7 lần 13 lần 18 lần 35 lần 62 lần
7 4 lần 13 lần 18 lần 25 lần 62 lần
8 8 lần 12 lần 13 lần 29 lần 68 lần
9 7 lần 12 lần 13 lần 26 lần 68 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc