Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 18 lần 29 lần 43 lần 81 lần
1 3 lần 18 lần 29 lần 40 lần 81 lần
2 14 lần 12 lần 29 lần 45 lần 76 lần
3 4 lần 12 lần 29 lần 32 lần 76 lần
4 13 lần 20 lần 31 lần 43 lần 92 lần
5 7 lần 20 lần 31 lần 52 lần 92 lần
6 9 lần 7 lần 16 lần 35 lần 70 lần
7 5 lần 7 lần 16 lần 46 lần 70 lần
8 9 lần 18 lần 31 lần 30 lần 83 lần
9 6 lần 18 lần 31 lần 39 lần 83 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc