Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 14 lần 22 lần 39 lần 73 lần
1 4 lần 6 lần 21 lần 32 lần 70 lần
2 7 lần 12 lần 30 lần 46 lần 76 lần
3 7 lần 14 lần 26 lần 35 lần 86 lần
4 12 lần 21 lần 34 lần 48 lần 95 lần
5 9 lần 13 lần 31 lần 41 lần 90 lần
6 11 lần 16 lần 28 lần 47 lần 81 lần
7 10 lần 12 lần 26 lần 40 lần 80 lần
8 6 lần 17 lần 31 lần 46 lần 89 lần
9 6 lần 10 lần 21 lần 31 lần 70 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 12 lần 25 lần 39 lần 79 lần
1 12 lần 16 lần 26 lần 40 lần 91 lần
2 4 lần 9 lần 22 lần 35 lần 82 lần
3 13 lần 18 lần 30 lần 44 lần 82 lần
4 12 lần 17 lần 31 lần 42 lần 81 lần
5 5 lần 9 lần 24 lần 41 lần 67 lần
6 5 lần 13 lần 29 lần 41 lần 80 lần
7 9 lần 12 lần 29 lần 45 lần 97 lần
8 10 lần 21 lần 37 lần 51 lần 84 lần
9 5 lần 8 lần 17 lần 27 lần 67 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc