Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 54 lần 54 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 14 lần 25 lần 39 lần 80 lần
1 11 lần 14 lần 25 lần 38 lần 80 lần
2 7 lần 17 lần 29 lần 44 lần 79 lần
3 7 lần 17 lần 29 lần 45 lần 79 lần
4 5 lần 12 lần 29 lần 32 lần 86 lần
5 15 lần 12 lần 29 lần 51 lần 86 lần
6 10 lần 10 lần 28 lần 42 lần 73 lần
7 10 lần 10 lần 28 lần 44 lần 73 lần
8 7 lần 12 lần 20 lần 35 lần 74 lần
9 2 lần 12 lần 20 lần 35 lần 74 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc