Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 39 lần 39 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 60 lần 60 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 30 lần 30 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 06 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7