Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
4 13 lần 13 lần 13 lần 33 lần 33 lần
5 13 lần 13 lần 13 lần 33 lần 33 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 15 lần 21 lần 33 lần 74 lần
1 11 lần 15 lần 21 lần 28 lần 74 lần
2 4 lần 17 lần 21 lần 31 lần 70 lần
3 5 lần 17 lần 21 lần 28 lần 70 lần
4 10 lần 9 lần 15 lần 27 lần 76 lần
5 9 lần 9 lần 15 lần 36 lần 76 lần
6 8 lần 11 lần 18 lần 33 lần 57 lần
7 6 lần 11 lần 18 lần 23 lần 57 lần
8 10 lần 14 lần 22 lần 29 lần 73 lần
9 10 lần 14 lần 22 lần 29 lần 73 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc