Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
4 13 lần 13 lần 13 lần 46 lần 46 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7