Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 42 lần 42 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 42 lần 42 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 53 lần 53 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 53 lần 53 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 15 lần 26 lần 41 lần 84 lần
1 9 lần 15 lần 26 lần 35 lần 84 lần
2 10 lần 12 lần 25 lần 46 lần 83 lần
3 9 lần 12 lần 25 lần 39 lần 83 lần
4 3 lần 15 lần 31 lần 36 lần 86 lần
5 15 lần 15 lần 31 lần 48 lần 86 lần
6 7 lần 13 lần 30 lần 38 lần 79 lần
7 7 lần 13 lần 30 lần 37 lần 79 lần
8 6 lần 10 lần 21 lần 44 lần 76 lần
9 7 lần 10 lần 21 lần 41 lần 76 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc