Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 72 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 89 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 78 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 84 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 87 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 76 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
8 15 lần 15 lần 15 lần 47 lần 47 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 85 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 80 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 70 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 95 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 82 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
6 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
8 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 06 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7