Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 6 lần 12 lần 23 lần 56 lần
1 8 lần 13 lần 21 lần 33 lần 57 lần
2 7 lần 8 lần 14 lần 22 lần 58 lần
3 4 lần 8 lần 21 lần 28 lần 47 lần
4 4 lần 7 lần 16 lần 22 lần 45 lần
5 9 lần 14 lần 20 lần 31 lần 58 lần
6 6 lần 11 lần 16 lần 28 lần 48 lần
7 7 lần 7 lần 17 lần 23 lần 62 lần
8 5 lần 7 lần 20 lần 29 lần 55 lần
9 2 lần 9 lần 23 lần 31 lần 54 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 8 lần 18 lần 26 lần 49 lần
1 7 lần 11 lần 17 lần 23 lần 49 lần
2 4 lần 7 lần 19 lần 26 lần 48 lần
3 9 lần 14 lần 26 lần 33 lần 62 lần
4 6 lần 8 lần 19 lần 26 lần 59 lần
5 5 lần 8 lần 18 lần 31 lần 51 lần
6 5 lần 17 lần 25 lần 38 lần 62 lần
7 7 lần 7 lần 14 lần 19 lần 49 lần
8 1 lần 4 lần 7 lần 17 lần 51 lần
9 4 lần 6 lần 17 lần 31 lần 60 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung