Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 10 lần 20 lần 27 lần 53 lần
1 5 lần 7 lần 16 lần 22 lần 53 lần
2 7 lần 11 lần 19 lần 28 lần 58 lần
3 5 lần 5 lần 13 lần 19 lần 49 lần
4 8 lần 12 lần 18 lần 30 lần 53 lần
5 3 lần 9 lần 19 lần 29 lần 52 lần
6 4 lần 6 lần 8 lần 15 lần 38 lần
7 7 lần 12 lần 20 lần 33 lần 57 lần
8 4 lần 9 lần 15 lần 25 lần 52 lần
9 5 lần 9 lần 14 lần 24 lần 57 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 18 lần 28 lần 39 lần 60 lần
1 7 lần 9 lần 17 lần 25 lần 56 lần
2 8 lần 9 lần 15 lần 23 lần 47 lần
3 5 lần 7 lần 13 lần 21 lần 61 lần
4 5 lần 8 lần 15 lần 22 lần 47 lần
5 47 lần 2 lần 8 lần 16 lần 37 lần
6 4 lần 9 lần 14 lần 27 lần 62 lần
7 7 lần 12 lần 18 lần 27 lần 59 lần
8 1 lần 7 lần 14 lần 22 lần 43 lần
9 6 lần 9 lần 20 lần 30 lần 50 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung