Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 14 lần 27 lần 38 lần 65 lần
1 6 lần 12 lần 16 lần 27 lần 57 lần
2 3 lần 5 lần 21 lần 27 lần 53 lần
3 2 lần 5 lần 15 lần 23 lần 45 lần
4 10 lần 12 lần 20 lần 28 lần 55 lần
5 6 lần 9 lần 15 lần 25 lần 54 lần
6 54 lần 4 lần 7 lần 15 lần 41 lần
7 7 lần 12 lần 22 lần 30 lần 66 lần
8 4 lần 9 lần 20 lần 31 lần 60 lần
9 6 lần 8 lần 17 lần 26 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 5 lần 17 lần 23 lần 45 lần
1 7 lần 13 lần 18 lần 24 lần 50 lần
2 8 lần 9 lần 16 lần 24 lần 43 lần
3 4 lần 10 lần 22 lần 30 lần 51 lần
4 5 lần 8 lần 17 lần 26 lần 54 lần
5 3 lần 5 lần 17 lần 26 lần 55 lần
6 2 lần 3 lần 4 lần 13 lần 54 lần
7 8 lần 10 lần 23 lần 31 lần 57 lần
8 7 lần 13 lần 21 lần 34 lần 71 lần
9 7 lần 14 lần 25 lần 39 lần 60 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 06 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7