Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 7 lần 22 lần 37 lần 74 lần
1 8 lần 11 lần 19 lần 25 lần 54 lần
2 6 lần 12 lần 24 lần 35 lần 61 lần
3 8 lần 8 lần 15 lần 18 lần 42 lần
4 6 lần 12 lần 17 lần 30 lần 56 lần
5 3 lần 6 lần 15 lần 20 lần 44 lần
6 4 lần 7 lần 15 lần 22 lần 44 lần
7 2 lần 3 lần 13 lần 25 lần 54 lần
8 9 lần 13 lần 23 lần 29 lần 59 lần
9 3 lần 11 lần 17 lần 29 lần 52 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 10 lần 25 lần 36 lần 59 lần
1 7 lần 10 lần 18 lần 27 lần 49 lần
2 5 lần 13 lần 20 lần 30 lần 52 lần
3 2 lần 4 lần 14 lần 23 lần 53 lần
4 6 lần 7 lần 12 lần 24 lần 50 lần
5 5 lần 10 lần 16 lần 23 lần 55 lần
6 5 lần 12 lần 18 lần 23 lần 40 lần
7 8 lần 10 lần 25 lần 36 lần 65 lần
8 2 lần 8 lần 18 lần 26 lần 62 lần
9 6 lần 6 lần 14 lần 22 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 09 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7