Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 10 lần 16 lần 25 lần 58 lần
1 7 lần 8 lần 20 lần 31 lần 54 lần
2 4 lần 6 lần 15 lần 23 lần 60 lần
3 5 lần 10 lần 22 lần 29 lần 47 lần
4 3 lần 7 lần 14 lần 24 lần 45 lần
5 9 lần 11 lần 18 lần 28 lần 58 lần
6 8 lần 12 lần 17 lần 28 lần 50 lần
7 3 lần 7 lần 15 lần 24 lần 61 lần
8 2 lần 6 lần 20 lần 25 lần 53 lần
9 7 lần 13 lần 23 lần 33 lần 54 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 8 lần 14 lần 22 lần 47 lần
1 6 lần 9 lần 15 lần 19 lần 48 lần
2 3 lần 8 lần 18 lần 25 lần 45 lần
3 11 lần 14 lần 26 lần 32 lần 62 lần
4 3 lần 7 lần 18 lần 25 lần 58 lần
5 6 lần 9 lần 25 lần 30 lần 52 lần
6 16 lần 19 lần 29 lần 42 lần 67 lần
7 1 lần 3 lần 8 lần 19 lần 49 lần
8 3 lần 5 lần 9 lần 22 lần 55 lần
9 2 lần 8 lần 18 lần 34 lần 57 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung